تبلیغات


مودم ADSL چیست


مودم ADSL چیست

آبا توجه به فراگیرشدن استفاده از اینترنت پرسرعت یا همان ADSL می بایست جهت استفاده شخصی یا عمومی قسمت اصلی آن که طرف کاربر استفاده می شود را کامل بشناسیم, چون این مطلب هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ کیفی می تواند تاثیر موثری در استفاده از اینترنت و به کارگیری آن داشته باشد در ادامه به تعریف و نحوه کار یک مودم ADSL می پردازیم

آبا توجه به فراگیرشدن استفاده از اینترنت پرسرعت یا همان ADSL می بایست جهت استفاده شخصی یا عمومی قسمت اصلی آن که طرف کاربر استفاده می شود را کامل بشناسیم، چون این مطلب هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ کیفی می تواند تاثیر موثری در استفاده از اینترنت و به کارگیری آن داشته باشد. در ادامه به تعریف و نحوه کار یک مودم ADSL می پردازیم.

● تعریف یک مودم ADSL:

برای آنکه بدانیم یک مودم ADSL چگونه کار می کند اول در مورد ارتباط مودمهای DSL که ADSLنیز از خانواده آنها می باشد صحبت می کنیم.

▪ نحوه کار مودم‌های DSL

کاربران از طریق یک مودم معمولی، یا با استفاده از شبکه محلی در دفتر کار خود، یا از طریق یک مودم کابلی و یا با استفاده از یک اتصال DSL به اینترنت متصل می‌شوند. اتصال DSL یک اتصال پر سرعت است که از سیم‌های عادی به کار رفته در خطوط تلفن استفاده می‌کند .

▪ مزایای اتصال DSL عبارت هستند از :

ـ کاربران می‌توانند در هنگام اتصال به اینترنت از خط تلفن برای برقراری مکالمات تلفنی نیز استفاده کنند .

ـ سرعت مودم‌های DSL از مودم‌های معمولی بسیار بالاتر است (۵/۱ مگابیت در ثانیه) در مقایسه با ۵۶ کیلوبیت در ثانیه.

ـ برای استفاده از مودم‌های DSL لزومیً به سیم‌کشی جدید نیاز نیست. این مودم‌ها می‌توانند از خط تلفن موجود کاربران استفاده کنند .


تفاوت میان اینترنت ADSL و VDSL و فیبرنوری چیست؟


ـ شرکتی که اتصال DSL را ارائه می‌کند، معمولاً مودم را نیز به همراه خدمات نصب ارائه می‌کند .

▪ مودم‌های DSL نقاط ضعفی نیز دارند که عبارت هستند از :

ـ هر چه فاصله کاربران از مرکز ارائه کننده خدمات کمتر باشد، این مودم‌ها بهتر کار می‌کنند.

ـ سرعت اتصال از طریق این مودم‌ها به هنگام دریافت داده‌ها از اینترنت، بیشتر از زمان ارسال داده است .

ـ خدمات DSL یا به عبارت دیگر روشی که برای گنجانیدن اطلاعات بیشتر در یک خط تلفن معمولی به کار می‌رود تا امکان برقراری ارتباط تلفنی را در حین اتصال به اینترنت به کاربران دهد، شرح داده شده است .منبع این نوشته : منبع